By

admin

Байнга тулгардаг асуудал 5

Шил арчигч болон түүний мотор дахь гэмтлийг хэрхэн тогтоож засах вэ? Шил арчигчид ихэвчлэн дараах гэмтлүүд гардаг: –   Бүрэн ажиллахгүй байх

Байнга тулгардаг асуудал 4

Машины шатахуун зарцуулалт ихэссэнийг яаж мэдэж, яаж засах вэ? Хэрэв танд машин тань шатахуун их зарцуулаад байгаа юм шиг санагдвал эхлээд засварын газар очиж, хөдөлгүүрээ болон утаа хаялтыг цахилгаан хэмжүүрээр шалгуулж, дараах байдлаар магадлах хэрэгтэй:

Байнга тулгардаг асуудал 3

1. Дугуйн хий хангалттай биш, ялангуяа урд дугуйн хийн даралт хангалтгүй үед жолооны хүрд эргүүлэхэд хүч орно. 2. Жолооны хүрдний туслах гидрийн шингэн хангалтгүй. Шингэнийг нэмж өгөх хэрэгтэй.