Байнга тулгардаг асуудал 3

1. Дугуйн хий хангалттай биш, ялангуяа урд дугуйн хийн даралт хангалтгүй үед жолооны хүрд эргүүлэхэд хүч орно.

2. Жолооны хүрдний туслах гидрийн шингэн хангалтгүй. Шингэнийг нэмж өгөх хэрэгтэй.

3. Урд тэнхлэгийн тохироо алдагдсан. Дөрвөн дугуйнд тэнхлэгийн тохироо хийлгэх хэрэгтэй.

4.  Жолооны хүрдний механизм юмуу жолооны хүрдний шаариг элэгдсэн. Засах юмуу солих шаардлагатай.

Leave a Reply