Хичээл №30 Унадаг дугуй, мопед, ердийн хөсгөөр зорчиход тавих шаардлага