Онлайн сургалт

Онлайн сургалт нь интернэт ашиглан байршлаас үл хамааран Замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлийг үзэж судлах, Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтанд бэлдэх,  цаг зав муутай, сургууль дээр ирж хичээлд суух боломжгүй хүмүүст зориулсан сургалт юм.

Тавигдах шаардлага

  1. Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн байх
  2. Эрүүл мэндийн хуудас бөглүүлж өгсөн байх
  3. Сургалтын гэрээ хийсэн байх

Мөн хэрэглэгчээр бүртгүүлэн нэвтрэх эрх авсанаар онлайн сургалтыг ашиглах боломжтой болно.